top of page
  • Foto van schrijverHQB Construct BV

Circulariteit en duurzaamheid

Meer en meer wordt duurzaamheid in de kijker gezet. Steeds meer bedrijven krijgen er oog voor en vragen zich af hoe ze duurzaamheid in het algemeen en duurzaam bouwen specifiek kunnen introduceren in hun bedrijf. Daarom heeft de Vlaamse Confederatie Bouw in samenwerking met het WTCB lerende netwerken in Vlaanderen opgezet.


Doordat de materiaalprijzen enorm stijgen, komt circulair bouwen op de voorgrond. Binnen de sector bouw kunnen we daar alle kanten mee op. Dat bleek uit de talrijke onderwerpen die aan bod kwamen in de lerende netwerken. De eerste sessie schetste een algemeen kader. Wat is dat, circulair bouwen en wat komt er allemaal bij kijken? Kris Blykers, zaakvoeder van het kantoor Blieberg - architects of a circular economy vertelde waar je als onderneming tegenaan loopt, en hoe ze deze uitdagingen in de praktijk aangepakt hebben.


Afval (of niet?) De tweede sessie zoomde in op afval. Welke afvalstromen zijn er? Hoe kunnen we die zuiver houden? Hoe motiveer je medewerkers? Welke impact heeft de verwerking van afval op de organisatie van bouwplaatsen? Waar breng ik mijn afval naar toe? Welke leveranciers of verwerkende bedrijven zijn geïnteresseerd in mijn afvalstroom? De kernvraag was dus: hoe kan afval opbrengen door hergebruik of door het opnieuw te verwerken? Onze Aarde zal niet eeuwig een bron van grondstoffen blijven. De lerende netwerken van Topics hebben een grote meerwaarde omdat de deelnemers kunnen leren van hun collega's. Dat bleek ook nu weer. De firma Franck besprak hoe ze al jarenlang bakstenen recupereert en klaarmaakt voor hergebruik in nieuwe woningen. Het vinden, opleiden en aan het werk zetten van mensen die de materialenkringloop sluiten, kampt met eigen uitdagingen.

Biobased en materialenbanken. Het lerende netwerk besprak daarnaast een interessante evolutie: de opkomst van Atelier Circuler, recupmarkt.be en andere materialenbanken. Deze worden sinds kort overspoeld met aanvragen naar specifieke materialen. Boeiend is ook de rol van zogenaamde biobased materialen gemaakt van schelpen, hennep en dergelijke. Hoe kun je zulke circulaire materialen kiezen? Dat werd toegelicht door EA+architecten en VIBE. Tijdens deze sessie werden enkele circulaire bouwproducten voorgesteld. Zo heeft de bekende producent Wienerberger zijn Clickbrick voorgesteld. Wie over dit onderwerp meer wil weten, kan ook surfen naar websites zoals juunoo.com, staenis. com, woodinc.be en exih2.be.

Ontwerp. In een circulaire aanpak is het ontwerp vanzelfsprekend van belang. Op dat gebied is de bouwplaats van 't Centrum van Kamp C een leerrijke ervaring. Door anders te ontwerpen kan een gebouw na 15 of 20 jaar gemakkelijker gerenoveerd en herbouwd worden, met hergebruik van de materialen. Tijdens deze vierde sessie van het netwerk gaf OVAM uitleg over Totem, een tool die de keuze van materialen ondersteunt. Het WTCB besprak het ontwerpen voor de toekomst, met onderbouwde strategieën en keuzes, vertrekkend van de meetbaarheid van circulariteit.

Samen nadenken Topics is voor de deelnemers een ideale kans om hun blik te verruimen en hun netwerk van contacten uit de breiden. Maar daarnaast wordt er ook tijd gemaakt om te reflecteren. De deelnemers geven zelf aan wat ze willen aanpassen in hun onderneming. Tijdens de laatste sessie werd alles op rijtje gezet en met elkaar gedeeld. Na een bezoek aan een aantal lopende circulaire werven ging iedereen heel enthousiast en vol haalbare nieuwe ideeën naar huis.

Комментарии


bottom of page